ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ. 25): ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬ. ಅಲಂಕಾರಗಳೇ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಜಯಂತಿ ಅಥವಾ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫರ ಮಗವಾಗಿ ಡಿ.25ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆತ್ಲಹೆಮ್‌ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು.

ಆಗ ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್‌ ದಂಪತಿ ರೋಮನ್‌ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಡೇವಿಡ್‌ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದೂತ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್‌ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೊದಲಕ್ಷರವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ನಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್‌ಮಸ್‌ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ಮಸ್‌ ಎನ್ನುವುದೇಕೆ?

ಜೀಸಸ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಾದಗಳಿವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಯತ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 2ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಚಚ್‌ರ್‍ಗಳೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 25 ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಅಚೇಚೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಈವ್‌ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ನಂತರದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನವನ್ನು ‘ಎಪಿಫನ್‌’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಮೀಪ ಬರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೊಸ ವರ್ಷದವರೆಗೊ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಜಾ ಇರುವುದು.

ಜಾತ್ಯತೀತ ಆಚರಣೆಗಳು

ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅಚರಣೆಗಳು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಅಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೂಢಿಗಳಿವೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಾದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕ್ರಿಸ್ತ ಜನನದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನಿಡುವುದು, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಪ್ರತಿನಿಧಿ​ಸುವ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಗಿಡವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು, ಮಿಸಲ್ಟೊಮೊದಲಾದ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವುದು, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗೆಂದೇ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಹಂಚುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.

ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್‌ ಯಾರು?

ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲು ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಎಂಬುದು ‘ಸಂತ ನಿಕೋಲಸ್‌’ ಎಂಬುದರ ಅಪಭ್ರಂಶ. ಸಂತ ನಿಕೋಲಸ್‌ 4ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂತ ನಿಕೋಲಸ್‌ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ದಿನದಂದು ಆತನೇ ಉಡುಗೊರೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ ಗಿಡ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಗಿಡದ ಅಲಂಕಾರ ಜೋರಿದ್ದಷ್ಟೂಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಳೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಗಿಡವನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಪ್ರತಿನಿ​ಧಿಸುವ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಗಿಡದ ಅಲಂಕಾರವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಗಿಡದ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಮೃದು, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಟೆ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಿರ್‌ ಗಿಡ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗೆಂದು ಬಳಸುವ ನೈಜ ಗಿಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಡ್‌ ಮಾನ್‌ ಫಿರ್‌, ಫ್ರೇಸರ್‌ ಫಿರ್‌, ಡಗ್ಮಾಸ್‌ ಫಿರ್‌, ಬಾಲ್ಯಂ ಫಿರ್‌ ಮತ್ತು ವೈಟ್‌ ಫಿರ್‌ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೈನ್‌ ಗಿಡವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಧವೂ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಜಿಯಂತಿರುವ ಇದರ ಎಲೆಗಳು 4 ವಾರದವರೆಗೂ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತಾಜಾ ಆಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಜೆನಿಯಾ ಪೈನ್‌ ಮತ್ತು ಜುನಿಪರ್‌ ಪೈನ್‌ ಎಂಬ ವಿಧವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಸೂ್ೊ್ರ್ಯನ್‌ ಗಿಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಇದರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಗೆ ಮೆರುಗು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ಸೂ್ೊ್ರ್ಯಸ್‌ ಎಂಬ ವಿಧಗಳಿವೆ.

ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೈಪಸ್‌ ಗಿಡ ಪುಕ್ಕಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸುಗಂಧವಿರುವ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ​ಯ ಅಂಶವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸೈಪಸ್‌ ಒಂದು ವಿಧದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಗಿಡ. ಕೆಂಪು ಸಿಡಾರ್‌ ಗಿಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಗಿಡ. ಇದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಭಾರ ರಹಿತ ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಗಿಡವನ್ನು ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೂ ಹಿಮದ ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಧಪಟ್ಟಆಚರಣೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವ ಹಬ್ಬ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತೆರಳಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಔತಣ ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಿನಿಸುಗಳುಂಟು. ಈ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಅನುಭೂತಿ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಕಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ಚಚ್‌ರ್‍ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಈವ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಚಚ್‌ರ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನದಂದು ‘ಎಫಿಫನಿ’ ಅಚರಣೆಗಳ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಕಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

- ಡಿ.ಎ ಯಜಾಸ್‌ ದುದ್ದಿಯಂಡ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ