ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮೇಕ್ಅಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ

First Published Jan 24, 2021, 3:30 PM IST

ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ವಿವಾಹಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಋತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮೇಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ದಣಿದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.