ಯೋನಿಯ ಬಳಿ ಕೀವು ತುಂಬಿದ ಕಜ್ಜಿ ಆಗಿದೆಯೇ? ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ

First Published Feb 6, 2021, 6:19 PM IST

ಯೋನಿಯ ಮೇಲೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯೋನಿ ಬೊಬ್ಬೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಕೀವು ತುಂಬಿದ, ಉಬ್ಬಿರುವ ಉಬ್ಬುಗಳು,  ಪ್ಯುಬಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಚರ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಉಬ್ಬುಗಳು ಯೋನಿಯ ಹೊರಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಅವು ಯೋನಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಕೂದಲು ಕೋಶಕವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ ಅವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.