ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ: 1980ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲುಕ್

First Published Feb 24, 2021, 10:49 AM IST

1980ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ತಿ | ಹೊಸ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ