ಗ್ರಹಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ಜಪ ತರ್ಪಣ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಫೋಟೋಸ್

First Published Jun 23, 2020, 8:39 AM IST

ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಜಪ-ತಪಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿವೆ ಫೋಟೋಸ್