ಸರಳವಾಗಿ ಹಾವು ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ..! ಇಲ್ನೋಡಿ ಫೋಟೋಸ್

First Published 30, Jul 2020, 10:01 AM

ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು 5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಹಾವೊಂದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ, ಗಾಯವಾದಗಂತೆ, ಹಿಡಿಯುವವರಿಗೂ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಹಿಡಿಯುವ ಉಪಾಯವೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಫೋಟೋಸ್

<p>ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು 5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಹಾವೊಂದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ, ಗಾಯವಾದಗಂತೆ, ಹಿಡಿಯುವವರಿಗೂ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಹಿಡಿಯುವ ಉಪಾಯವೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>

ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು 5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಹಾವೊಂದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ, ಗಾಯವಾದಗಂತೆ, ಹಿಡಿಯುವವರಿಗೂ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಹಿಡಿಯುವ ಉಪಾಯವೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

<p>ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವು</p>

ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವು

<p>ನೀಲಾವರ ಗೋಶಾಲೆಯ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿಡಾದುತಿದ್ದ ಈ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ ಶ್ರೀಗಳು, ತೆಂಗಿನ ಹಸಿ ಗರಿಯೊಂದನ್ನು ಸೀಳಿ ಅದರ ಗರಿ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಕೇವಲ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳೊಂದನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.</p>

ನೀಲಾವರ ಗೋಶಾಲೆಯ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿಡಾದುತಿದ್ದ ಈ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ ಶ್ರೀಗಳು, ತೆಂಗಿನ ಹಸಿ ಗರಿಯೊಂದನ್ನು ಸೀಳಿ ಅದರ ಗರಿ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಕೇವಲ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳೊಂದನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

<p>ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹರಿಡಾಡುತಿದ್ದ ಹಾವಿನ ಎದುರು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಉರುಳೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕ ಹಾವ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉರುಳು ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>

ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹರಿಡಾಡುತಿದ್ದ ಹಾವಿನ ಎದುರು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಉರುಳೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕ ಹಾವ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉರುಳು ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

<p>ನಂತರ ಹಾವಿನ ಸಹಿತ ಗರಿ ತಂತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಉರುಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಚೀಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೀಪದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>

ನಂತರ ಹಾವಿನ ಸಹಿತ ಗರಿ ತಂತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಉರುಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಚೀಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೀಪದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

<p>ಸಾವಿರಾರು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ, ಅನಾಥ, ಗಾಯಗೊಂಡ, ವಯಸ್ಸಾದ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುತ್ತಿರುವ, ತಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಿಡುಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ, ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.</p>

ಸಾವಿರಾರು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ, ಅನಾಥ, ಗಾಯಗೊಂಡ, ವಯಸ್ಸಾದ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುತ್ತಿರುವ, ತಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಿಡುಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ, ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

<p>ವೃತ್ತಿಪರ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವರಿಗಿಂತಲೂ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳು ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿವರಣೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಮರಿಯೊಂದನ್ನು ಪೈಪೊಂದರೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಗಳ ಈ ಕಾಳಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿತ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>

ವೃತ್ತಿಪರ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವರಿಗಿಂತಲೂ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳು ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿವರಣೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಮರಿಯೊಂದನ್ನು ಪೈಪೊಂದರೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಗಳ ಈ ಕಾಳಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿತ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

loader