ಚಿಟ್ಟೆಗೂ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ’ ಮಾನ್ಯತೆ - ಏಳು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ

First Published 15, Sep 2020, 12:53 PM

ಆಬಾಲವೃದ್ಧರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗಿನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಟ್ಟೆ ನಾಮಾಂಕಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಹಣ್ಣು ಹೂವು, ಮರ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗೇಕೆ ಈ ಮಾನ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ದೇಶದ ಚಿಟ್ಟೆಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಈಗಾಗಲೆ ಚಿಟ್ಟೆಸಂರಕ್ಷಕರು ಹಲವು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಆಬಾಲವೃದ್ಧರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗಿನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಟ್ಟೆ ನಾಮಾಂಕಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>

ಆಬಾಲವೃದ್ಧರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗಿನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಟ್ಟೆ ನಾಮಾಂಕಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

<p>ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಹಣ್ಣು ಹೂವು, ಮರ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗೇಕೆ ಈ ಮಾನ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ದೇಶದ ಚಿಟ್ಟೆಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಈಗಾಗಲೆ ಚಿಟ್ಟೆಸಂರಕ್ಷಕರು ಹಲವು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಹಣ್ಣು ಹೂವು, ಮರ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗೇಕೆ ಈ ಮಾನ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ದೇಶದ ಚಿಟ್ಟೆಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಈಗಾಗಲೆ ಚಿಟ್ಟೆಸಂರಕ್ಷಕರು ಹಲವು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಈಗಾಗಲೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಬಟರ್‌ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆ. 11 ರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅ. 8ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>

ಈಗಾಗಲೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಬಟರ್‌ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆ. 11 ರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅ. 8ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಚಿಟ್ಟೆಪ್ರಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಚಿಟ್ಟೆಯಾವುದು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಚಿಟ್ಟೆಹೆಸರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವರು. ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಟ್ಟೆ’ಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿದೆ.</p>

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಚಿಟ್ಟೆಪ್ರಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಚಿಟ್ಟೆಯಾವುದು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಚಿಟ್ಟೆಹೆಸರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವರು. ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಟ್ಟೆ’ಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿದೆ.

<p>ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಏಳು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿವೆ.</p>

<p>ಫೈವ್‌ ಬಾರ್‌ ಸ್ವಾರ್ಡ್‌ ಟೇಲ್‌&nbsp;<br />
ಕೃಷ್ಣ ಪಿಕಾಕ್‌: ತುಂಬಾ ಸುಂದರ&nbsp;<br />
ಕಾಮನ್‌ ಜೆಝೆಬೆಲ್‌&nbsp;<br />
ಆರೆಂಜ್‌ ಓಕ್‌ ಲೀಫ್&nbsp;<br />
&nbsp;ಕಾಮನ್‌ ನವಾಬ್&nbsp;<br />
ಎಲ್ಲೋ ಗಾರ್ಗನ್&nbsp;<br />
&nbsp;ನಾರ್ತನ್‌ ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ವೀನ್&nbsp;</p>

ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಏಳು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿವೆ.

ಫೈವ್‌ ಬಾರ್‌ ಸ್ವಾರ್ಡ್‌ ಟೇಲ್‌ 
ಕೃಷ್ಣ ಪಿಕಾಕ್‌: ತುಂಬಾ ಸುಂದರ 
ಕಾಮನ್‌ ಜೆಝೆಬೆಲ್‌ 
ಆರೆಂಜ್‌ ಓಕ್‌ ಲೀಫ್ 
 ಕಾಮನ್‌ ನವಾಬ್ 
ಎಲ್ಲೋ ಗಾರ್ಗನ್ 
 ನಾರ್ತನ್‌ ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ವೀನ್ 

<p>ಈಗಾಗಲೇ ‘ಸೌದರ್ನ್‌ ಬರ್ಡ್‌ ವಿಂಗ್‌’ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಿಟ್ಟೆಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.</p>

ಈಗಾಗಲೇ ‘ಸೌದರ್ನ್‌ ಬರ್ಡ್‌ ವಿಂಗ್‌’ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಿಟ್ಟೆಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.

<p>ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ: ದೇಶದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2015 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಬ್ಲೂ ಮರಮೊನ್‌ ಹೆಸರಿನ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಚಿಟ್ಟೆಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.&nbsp;</p>

ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ: ದೇಶದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2015 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಬ್ಲೂ ಮರಮೊನ್‌ ಹೆಸರಿನ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಚಿಟ್ಟೆಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. 

<p>ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಕಾಮನ್‌ ಪಿಕಾಕ್‌ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಚಿಟ್ಟೆಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿತು. ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌದರ್ನ್‌ ಬರ್ಡ್‌ ವಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು, ಕೇರಳ ಮಲಬಾರ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಪಿಕಾಕ್‌ ಅನ್ನು, ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳ್‌ ಯಮನ್‌ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಚಿಟ್ಟೆಎಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿವೆ.</p>

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಕಾಮನ್‌ ಪಿಕಾಕ್‌ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಚಿಟ್ಟೆಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿತು. ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌದರ್ನ್‌ ಬರ್ಡ್‌ ವಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು, ಕೇರಳ ಮಲಬಾರ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಪಿಕಾಕ್‌ ಅನ್ನು, ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳ್‌ ಯಮನ್‌ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಚಿಟ್ಟೆಎಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿವೆ.

<p>ಎರಡು ಇಂಚು ಗಾತ್ರದ ಪೇಂಟೆಂಡ್‌ ಲೇಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಚಿಟ್ಟೆಒಮ್ಮೆಗೆ 4000 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾರಬಲ್ಲವು. ಈ ಚಿಟ್ಟೆ14,000 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 18000 ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ</p>

ಎರಡು ಇಂಚು ಗಾತ್ರದ ಪೇಂಟೆಂಡ್‌ ಲೇಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಚಿಟ್ಟೆಒಮ್ಮೆಗೆ 4000 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾರಬಲ್ಲವು. ಈ ಚಿಟ್ಟೆ14,000 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 18000 ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

<p>ಭಾರತದಲ್ಲೆ 1200 ಬಗೆಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಕೇವಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 339 ಬಗೆಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

ಭಾರತದಲ್ಲೆ 1200 ಬಗೆಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಕೇವಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 339 ಬಗೆಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

loader