ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ!

First Published Feb 21, 2021, 9:59 AM IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾರರು. ನೀವು ಸಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೀರಾ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗೆ ಕೂಡಾ? ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರವಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.