ಶನಿ ಕಾಟದಿಂದ ಮನೆಯ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿವೆಯೇ? ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿವೆ

First Published Jun 11, 2021, 3:38 PM IST

ಶನಿಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಶನಿ ದೋಷ ನಿವಾರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಾತಕ ಇಲ್ಲದವರು ಅಥವಾ ಶನಿ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದವರು, ಶನಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಶುಭ ಛಾಯೆ ಶನಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಶನಿಯ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.