ನಶೆ ಏರಿಸುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಪುತ್ರಿ ನಿಶಾ ಯೋಗೇಶ್ವರ್!

First Published 22, Mar 2019, 3:57 PM IST

ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಪುತ್ರಿ ನಿಶಾ ಯೋಗೇಶ್ವರ್.

ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಪುತ್ರಿ ನಿಶಾ ಯೋಗೇಶ್ವರ್.

ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಪುತ್ರಿ ನಿಶಾ ಯೋಗೇಶ್ವರ್.

ನಿಶಾ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಬರೀಶಾ.

ನಿಶಾ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಬರೀಶಾ.

ನಿಶಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ statistics and businessನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಶಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ statistics and businessನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಶಾ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಶಾ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ನಿಶಾ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ನಿಶಾ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕವೇ ರಾಜಕಿಯ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ.

ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕವೇ ರಾಜಕಿಯ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ.

loader