ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್, ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಬಂಪರ್!

First Published Feb 27, 2021, 4:13 PM IST

ಏರಿಳಿತವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ| ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ| ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್