ಬ್ರೆಡ್‌ನ 10 ಯುನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್‌ಗಳಿವು...

ಡಯಟ್ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ವೆರೖಟಿ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ........
ಬ್ರೆಡ್ ಪೋಹಾ
ಬ್ರೆಡ್ ರೋಲ್
ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ
ಬ್ರೆಡ್ ದೋಸೆ
ಬ್ರೆಡ್ ವಡಾ
ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಟಿಕ್
ಬ್ರೆಡ್ ಚೀಸ್ ರೋಲ್
ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್
ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೀಟರ್ಸ್
ಬ್ರೆಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ
By Web DeskFirst Published 8, Sep 2018, 10:15 AM IST