ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಕುಟುಂಬದ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು!

First Published May 9, 2021, 11:13 AM IST

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬೇಕೆಂದು ವಿವರಿಸಲು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತುವಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ  ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.