ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ..! ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ್ನು ಸೆಕ್ಸ್ ಪಾಠ

First Published 6, Nov 2020, 10:40 AM

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಅರಿವು | ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ್ನು ಸೆಕ್ಸ್ ಪಾಠ

 

<p>ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತದಾರರು ಅಸ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ</p>

ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತದಾರರು ಅಸ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಅರಿವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ</p>

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಅರಿವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ

<p>ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಶೇ.58 ಮಂದಿ ಒಲವು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>

ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಶೇ.58 ಮಂದಿ ಒಲವು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ

<p>ಭಾವನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ</p>

ಭಾವನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

<p>ಶೇಕಡಾ 58ರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಶೇಕಡಾ 58ರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ &nbsp;ಪಠ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ.</p>

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಪಠ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ.

<p>2021-22 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ 6ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪಠ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

2021-22 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ 6ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪಠ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

<p>ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>

ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ, ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

<p>ಮಕ್ಕಳ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಮಕ್ಕಳ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

<p>ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದ ಕಲಿಯಬೇಕು.</p>

ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದ ಕಲಿಯಬೇಕು.

<p>ಆಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನೇ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಆಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನೇ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

loader