ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ

First Published Dec 13, 2020, 5:57 PM IST

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಗುವು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನ ಹೇಳುವಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಂತೆ.  ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. 

<p>ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು &nbsp;ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.</p>

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು  ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

<p><strong>ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</strong></p>

<p>ಗರ್ಭಿಣಿಯು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವನ್ನು &nbsp;ನೋಡಬಾರದು.</p>

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಗರ್ಭಿಣಿಯು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವನ್ನು  ನೋಡಬಾರದು.

<p>ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

<p>&nbsp;ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವಾಗ ಮಗು ವು ಒಂದು ಸೀಳು ಕೈಕಾಲುಗಳಿಂದ ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು.&nbsp;</p>

 ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವಾಗ ಮಗು ವು ಒಂದು ಸೀಳು ಕೈಕಾಲುಗಳಿಂದ ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು. 

<p>ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಪೂಜೆ, ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ.&nbsp;</p>

ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಪೂಜೆ, ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. 

<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ದುರ್ವಾ ಹುಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಗೋಪಾಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು.</p>

ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ದುರ್ವಾ ಹುಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಗೋಪಾಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು.

<p><strong>ಗ್ರಹಣದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.&nbsp;</strong></p>

ಗ್ರಹಣದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

<p>ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಕೂಡ ಸ್ತುತಿಯ ಪಠ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;</p>

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಕೂಡ ಸ್ತುತಿಯ ಪಠ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?