ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ

ಋತು : ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ: ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ತಿಥಿ : ಅಷ್ಟಮಿ 
ನಕ್ಷತ್ರ : ಮೂಲ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : 6.18
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.30
ರಾಹುಕಾಲ : 2 - 3.30
ಯಮಗಂಡ : 6.30 - 8.00
ಗುಳಿಕಕಾಲ : 9.30 - 11