ದ್ರಾವಿಡ ಮೇರು ನಾಯಕನ ಯುಗಾಂತ್ಯ

ಅಪ್ಪನ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರದ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕನಿಮೋಳಿ, ಸ್ಟಾಲಿನ್.
ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್.
ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನ ಸಾವಿಗೆ ಅಶ್ರುತರ್ಪಣ.
ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನ ಸಾವಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ.
ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾ...
ರಾಜಾಜಿ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರುಣಾ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಗೌರ್ನರ್ ಬನ್ವಾರಿ ಲಾಲ್ ಪುರೋಹಿತ್.
ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಲೈವರ್ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರಿ ರಾಜಾಜಿ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ.
By First Published 8, Aug 2018, 10:34 AM IST