NEWS

ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಗಾಳ

12, Sep 2018, 4:16 PM IST

  • ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಬ್ಬರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಜೆಪಿ
  • ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ನಾಗನ ಗೌಡ ಕಂದಕೂರ ಹಾಗೂ ನಾಗಠಾಣ ದೇವಾನಂದ ಚೌಹಾನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು