ಬಲೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಬೃಹತ್ ಹಕ್ಕಿ ತೊರ್ಕೆ ಮೀನು..! ಇಲ್ಲಿವೆ ಫೋಟೋಸ್

First Published 25, Jul 2020, 3:33 PM

ಅಪರೂಪದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ತೊರ್ಕೆ ಮೀನು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಫೋಟೋಸ್

<p>ಅಪರೂಪದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ತೊರ್ಕೆ ಮೀನು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>

ಅಪರೂಪದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ತೊರ್ಕೆ ಮೀನು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರದ ತೊರ್ಕೆ ಮೀನು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರವಾರದ ಲೇಡೀಸ್ ಬೀಚ್‌ ಬಳಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಏಂಡಿ ಬಲೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಹಕ್ಕಿ ತೊರ್ಕೆ ಮೀನು ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರದ ತೊರ್ಕೆ ಮೀನು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರವಾರದ ಲೇಡೀಸ್ ಬೀಚ್‌ ಬಳಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಏಂಡಿ ಬಲೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಹಕ್ಕಿ ತೊರ್ಕೆ ಮೀನು ಬಿದ್ದಿದೆ.

<p>ಅಂದಾಜು 65-69 ಕೆಜಿ ಭಾರವಿದ್ದು, ಮತ್ಸ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗಂತೂ ಇದು ನೆಚ್ಚಿನ ಮೀನು</p>

ಅಂದಾಜು 65-69 ಕೆಜಿ ಭಾರವಿದ್ದು, ಮತ್ಸ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗಂತೂ ಇದು ನೆಚ್ಚಿನ ಮೀನು

<p>ಉದ್ದ ತಲೆಯ ಹಕ್ಕಿ ತೊರ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಕಳ ಮೂಗಿನ ತೊರ್ಕೆ ಮೀನು ಎಂದು ಕೂಡಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಉದ್ದ ತಲೆಯ ಹಕ್ಕಿ ತೊರ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಕಳ ಮೂಗಿನ ತೊರ್ಕೆ ಮೀನು ಎಂದು ಕೂಡಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

<p>ಈ ಮೀನು ಶಾರ್ಕ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, 2 ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾತಿಯ ಮೀನಿನ ಬಾಲ ಅತೀ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಮುಳ್ಳುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೀನು ಸುಮಾರು 16 ರ್ವ ಬದುಕುತ್ತದೆ.</p>

ಈ ಮೀನು ಶಾರ್ಕ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, 2 ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾತಿಯ ಮೀನಿನ ಬಾಲ ಅತೀ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಮುಳ್ಳುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೀನು ಸುಮಾರು 16 ರ್ವ ಬದುಕುತ್ತದೆ.

loader