Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಸರಯೂ ನದಿ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಇದು, ರಾಮನೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಾಣಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ! ಈ ನದಿ ಮೇಲಾಕೆ ಶಿವಂಗೆ ಕೋಪ?

First Published Jan 19, 2024, 5:00 PM IST