ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗರ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಸುಂದರ, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳಿತು

First Published Mar 10, 2021, 12:37 PM IST

ಏಕೆ ಭಾರತೀಯ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಈ ಕಾಲುಂಗುರದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವೇನು? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...