ಒಳಉಡುಪು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇ ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್

First Published 8, Nov 2020, 3:47 PM

ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನಬಂಧ ಅಥವಾ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಏಕೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಉಡುಪು  ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯ ಆಗಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳಂತೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

<p>ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಾಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ...&nbsp;</p>

ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಾಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ... 

<p><strong>ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ:&nbsp;</strong>ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಬಿಸಿ &nbsp;ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ &nbsp;ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ.</p>

ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ: ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಬಿಸಿ  ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ  ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ.

<p><strong>ಉಣ್ಣೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್:&nbsp;</strong>ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಮೃದುವಾದ ಸಾಬೂನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಉಣ್ಣೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ . ಉಣ್ಣೆ ಮಾರ್ಜಕವು &nbsp;ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕರ್ ತೊಳೆಯಲು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಇದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.</p>

ಉಣ್ಣೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್: ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಮೃದುವಾದ ಸಾಬೂನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಉಣ್ಣೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ . ಉಣ್ಣೆ ಮಾರ್ಜಕವು  ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕರ್ ತೊಳೆಯಲು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಇದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.

<p><strong>ನೆನೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯ:&nbsp;</strong>ಇದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ನೆನೆಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬಟ್ಟೆಯ ಸಣ್ಣ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಮಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತೊಳೆಯುವಾಗ ನೆನೆಸಿ ನಂತರ ತೊಳೆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.&nbsp;</p>

ನೆನೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯ: ಇದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ನೆನೆಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬಟ್ಟೆಯ ಸಣ್ಣ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಮಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತೊಳೆಯುವಾಗ ನೆನೆಸಿ ನಂತರ ತೊಳೆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

<p><strong>ಬ್ರಾಗಳ ಹುಕ್ &nbsp;ಮುಚ್ಚಬೇಕು:&nbsp;</strong>ಈ ಸಣ್ಣ &nbsp;ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ &nbsp;ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಗೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಬ್ರಾಗಳ ಹುಕ್ ಗಳನ್ನೂ &nbsp;ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಇದು ಹುಕ್ &nbsp;ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಳಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಬ್ರಾಗಳ ಹುಕ್  ಮುಚ್ಚಬೇಕು: ಈ ಸಣ್ಣ  ವಿವರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ  ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಗೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಬ್ರಾಗಳ ಹುಕ್ ಗಳನ್ನೂ  ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಇದು ಹುಕ್  ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಳಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. 

<p><strong>ನೀವು ಡ್ರೈಯರ್ &nbsp;ಬಳಸುತ್ತಿರುವಿರಾ?:&nbsp;</strong>ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಡ್ರಯರ್ &nbsp;ಬಳಸಬಾರದು. ಶಾಖವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ,ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.</p>

ನೀವು ಡ್ರೈಯರ್  ಬಳಸುತ್ತಿರುವಿರಾ?: ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಡ್ರಯರ್  ಬಳಸಬಾರದು. ಶಾಖವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ,ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

<p><strong>ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನ :&nbsp;</strong>ನೀವು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ವಾಷ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ &nbsp;ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.&nbsp;</p>

ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನ : ನೀವು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ವಾಷ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ  ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. 

<p><strong>ಹಾಂಡ್ ವಾಷ್ :&nbsp;</strong>ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ ವಾಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯದಾಗಿ ಹಾಂಡ್ ವಾಷ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.&nbsp;</p>

ಹಾಂಡ್ ವಾಷ್ : ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಮಷಿನ್ ವಾಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ, ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯದಾಗಿ ಹಾಂಡ್ ವಾಷ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.