ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಈ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ..

First Published Jan 19, 2021, 4:13 PM IST

ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ, ನೋವು ನೀಡುವ ಮುಟ್ಟಿನ ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಯೋಗ. ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಕೆಲವು ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.