ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ರೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕುತ್ತು..! ಎಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಸರಿ..?

First Published Dec 8, 2020, 2:00 PM IST

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು  ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

<p style="text-align: justify;">ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದು ತಲೆನೋವು, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದು ತಲೆನೋವು, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

<p style="text-align: justify;">ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ನಾವು &nbsp;ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಸಹ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ -</p>

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ನಾವು  ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಸಹ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ -

<p>ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಶುಭ.</p>

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಶುಭ.

<p style="text-align: justify;">ಕನ್ನಡಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

ಕನ್ನಡಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

<p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು, ಶುಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು, ಶುಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

<p>ಯಾವುದೋ &nbsp;ಗಾತ್ರದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಯಾವುದೋ  ಗಾತ್ರದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

<p style="text-align: justify;">ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡಿ ಇರಬಾರದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.</p>

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡಿ ಇರಬಾರದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

<p>ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿ ಇಡಲೇಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗೊದೆ.&nbsp;</p>

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿ ಇಡಲೇಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗೊದೆ. 

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?