ಸುತ್ತೂರು ಮಠಕ್ಕೆ RSS ಮುಖಂಡ ಮೋಹನ್ ಭಾಗ್ವತ್ ಭೇಟಿ

First Published 18, Mar 2020, 12:36 PM

ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರಸಂಘಚಾಲಕ ಮೋಹನ್ ಭಾಗ್ವತ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸುತ್ತೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ RSS ಮುಖಂಡ ಮೋಹನ್ ಭಾಗ್ವತ್

ಸುತ್ತೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ RSS ಮುಖಂಡ ಮೋಹನ್ ಭಾಗ್ವತ್

ಸುತ್ತೂರು ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೋಹನ್ ಭಾಗ್ವತ್

ಸುತ್ತೂರು ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೋಹನ್ ಭಾಗ್ವತ್

ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮುಖಂಡರು

ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮುಖಂಡರು

ಸುತ್ತೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಮೋಹನ್ ಭಾಗ್ವತ್

ಸುತ್ತೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಮೋಹನ್ ಭಾಗ್ವತ್

ಸುತ್ತೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ RSS ಸರಸಂಘಚಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ಭಾಗ್ವತ್

ಸುತ್ತೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ RSS ಸರಸಂಘಚಾಲಕರಾದ ಮೋಹನ್ ಭಾಗ್ವತ್

ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಮೋಹನ್ ಭಾಗ್ವತ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಮೋಹನ್ ಭಾಗ್ವತ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

loader