ಮೊದಲು ನಡೆದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದರು, ಈಗ ತಿಂದು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ

First Published 12, Nov 2020, 5:30 PM

ಮೊದಲು ನಡೆದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದರು, ಈಗ ತಿಂದು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆವು . ಇವಾಗ ಅದರ ಸತ್ಯ ಅರಿವಾಗಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರ ಬಳಿ ವಾಹನಗಳಿವೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ . ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ನೀಡುವ ಸಲಹೆ 'ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಇದೆ. 

<p>ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನೋಡಿದೀರಾ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಬುತ್ತಿ ತಂದು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಪೇಟೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ.</p>

ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನೋಡಿದೀರಾ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಬುತ್ತಿ ತಂದು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಪೇಟೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ.

<p>ಈಗ 30 ವರ್ಷ ದಾಟುವಂತಿಲ್ಲ ಹತ್ತಾರು ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಮನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ . ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಮಾತ್ರೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚುಬೇಕಾಗಿದೆ . ಮೊದಲು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊಡಬೇಕು.&nbsp;</p>

ಈಗ 30 ವರ್ಷ ದಾಟುವಂತಿಲ್ಲ ಹತ್ತಾರು ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಮನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ . ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಮಾತ್ರೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚುಬೇಕಾಗಿದೆ . ಮೊದಲು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊಡಬೇಕು. 

<p style="text-align: justify;">ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳುವುದು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು. &nbsp;ನಡೆಯುವ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. &nbsp;ಹಾಗಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ .<br />
ಇಂದಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರು ಮೂರುವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತೆಗೆ ದಾಖಲಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 37 % ಕಡಿಮೆ.</p>

ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳುವುದು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು.  ನಡೆಯುವ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ .
ಇಂದಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರು ಮೂರುವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತೆಗೆ ದಾಖಲಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 37 % ಕಡಿಮೆ.

<p>ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ . ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಯುವಕರು ಕೂಡಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ತಿಳಿಯಿರಿ .&nbsp;</p>

ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ . ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಯುವಕರು ಕೂಡಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ತಿಳಿಯಿರಿ . 

<p>- ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 30% ಕಡಿಮೆ&nbsp;<br />
- ಪ್ರತಿದಿನ 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುದರಿಂದ ಹೃದಯಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.</p>

- ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 30% ಕಡಿಮೆ 
- ಪ್ರತಿದಿನ 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುದರಿಂದ ಹೃದಯಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.

<p>- ಪ್ರತಿದಿನ 30 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಅಪಾಯವನ್ನು 29 % ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.&nbsp;<br />
-&nbsp;ದಿನದಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ನಡೆದರೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ 36 % ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

- ಪ್ರತಿದಿನ 30 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಅಪಾಯವನ್ನು 29 % ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
- ದಿನದಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ನಡೆದರೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ 36 % ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

<p>- ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆ ನಡೆಯುದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.&nbsp;<br />
- ಬೆಳ್ಳಗೆ ನಡೆಯುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲ ಜನಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

- ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆ ನಡೆಯುದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
- ಬೆಳ್ಳಗೆ ನಡೆಯುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲ ಜನಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

<p>- ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುದರಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.&nbsp;<br />
- ನಡೆಯುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

- ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುದರಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
- ನಡೆಯುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

<p style="text-align: justify;">- ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯ ಶೇಕಡಾ 50 % ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.&nbsp;<br />
- ನಡೆಯುದರಿಂದ ಬೆನ್ನುನೋವು, &nbsp;ಮಧುಮೇಹ , ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ , ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.</p>

- ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯ ಶೇಕಡಾ 50 % ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. 
- ನಡೆಯುದರಿಂದ ಬೆನ್ನುನೋವು,  ಮಧುಮೇಹ , ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ , ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

<p>- ನಡೆಯುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಸದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಸರಾಸರಿ 3 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.&nbsp;<br />
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವುದು ಖಂಡಿತಾ.&nbsp;</p>

- ನಡೆಯುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಸದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಸರಾಸರಿ 3 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವುದು ಖಂಡಿತಾ.