ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯಿರಿ

First Published Feb 13, 2021, 1:36 PM IST

ಹೃದಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಅನುಭವ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ- ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತವೇ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.