ಅಂಡಾಶಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಲ್ದೀ ಟಿಪ್ಸ್

First Published May 14, 2021, 4:53 PM IST

ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.