ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್, ತೊಡೆ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು?

First Published Feb 5, 2021, 4:23 PM IST

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆ ಅಥವಾ ಹಿಡ್ರಾಡೆನಿಟಿಸ್ ಸುಪುರಾಟಿವಾ ಎಂಬುದು ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಮತ್ತು ತೊಡೆಸಂದುಗಳಂತಹ ನಿಕಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಗಳೊಂದಿಗಿರುವ ದೇಹದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉಬ್ಬಿರುವ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೌಢವಸ್ಥೆಯ ನಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.