ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ; ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ, ವ್ರತ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಖಂಡಿತ!

First Published Jun 30, 2020, 12:36 PM IST

ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಶಯಾನಿ ಏಕಾದಶಿಯೂ ಒಂದು. ಈ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತರು ದಿನವಿಡೀ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ವ್ರತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೊರಕುವ ಫಲವೇನು?ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ1ರ ಬುಧವಾರ ದೇವಶಯಾನಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.