ಸಂಕ್ರಾಂತಿ: ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ ದಾನ ಮಾಡಿ, ಶುಭ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ

First Published Jan 13, 2021, 7:04 PM IST

ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯದೇವನು ತನ್ನ ಮಗ ಶನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಕ್ರನ ಕಾಲವೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

<p>ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಸ್ನಾನ, ದಾನ-ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿದ ದೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ದಾನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಶುಭಕರ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಸ್ನಾನ, ದಾನ-ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿದ ದೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ದಾನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಶುಭಕರ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

<p>ಎಳ್ಳು ದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಎಳ್ಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಪುಣ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿದೇವರನ್ನು ಸಹ ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಎಳ್ಳು ದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಎಳ್ಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಪುಣ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿದೇವರನ್ನು ಸಹ ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

<p>ಶನಿ ದೇವನು ತನ್ನ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಳ್ಳು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶನಿ ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.</p>

ಶನಿ ದೇವನು ತನ್ನ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಳ್ಳು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶನಿ ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.

<p><strong>ಕಂಬಳಿ: </strong>ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ&nbsp;ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದಿನದಂದು ಕಂಬಳಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಬಳಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಕಂಬಳಿ: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದಿನದಂದು ಕಂಬಳಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಬಳಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

<p><strong>ಕಿಚಡಿ- </strong>ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಖಿಚಡಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರ. ಈ ದಿನದಂದು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಿಚಡಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಉದ್ದಿನ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಶನಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅನ್ನ ದಾನ ಫಲದಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

ಕಿಚಡಿ- ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಖಿಚಡಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರ. ಈ ದಿನದಂದು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಿಚಡಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಉದ್ದಿನ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಶನಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅನ್ನ ದಾನ ಫಲದಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

<p>ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಬ್ಬ ಗುರುವಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ತುಪ್ಪ ದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>

ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಬ್ಬ ಗುರುವಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ತುಪ್ಪ ದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

<p>ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p>

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

<p><strong>ವಸ್ತ್ರ: </strong>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ದಾನವನ್ನು ಮಹಾದಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ವಸ್ತ್ರ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ದಾನವನ್ನು ಮಹಾದಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

<p>ಬೆಲ್ಲ: ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ &nbsp;ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಗುರುವಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ದೊರೆಯುವುದು.&nbsp;</p>

ಬೆಲ್ಲ: ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ  ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಗುರುವಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ದೊರೆಯುವುದು. 

<p>ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದೂ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.&nbsp;</p>

ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದೂ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?