ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ನಟನಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು ಎಂದ ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ

First Published Jun 5, 2021, 4:37 PM IST

  • ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ನಟನೆಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದ ನಟಿ
  • ನಟನೆಯನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಯ್ತು ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ