ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವಸೇನಾ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು..? ಲುಕ್ ವೈರಲ್

First Published Mar 11, 2021, 11:13 AM IST

90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವಸೇನಾ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿದ್ದಿರಬಹುದು..?