ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಲೈಟ್: ಚಂದಮಾಮನ ಮೇಲಿಂದ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನು..? ಇಲ್ನೋಡಿ ಫೋಟೋಸ್

First Published 3, Jul 2020, 11:03 AM

ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ ನಿವಾಸಿವೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿವೆ ಫೋಟೋಸ್

<p>ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ ನಿವಾಸಿವೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಸಂದ್ರನಿಂದ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p>

ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ ನಿವಾಸಿವೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಸಂದ್ರನಿಂದ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

<p>ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ</p>

ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ

<p>ಆದಿತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಆದಿತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಚಂದ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ</p>

ಚಂದ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

<p>ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೆಳಕೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ</p>

ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೆಳಕೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ

loader