ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ 14 ದಿನಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ IAS ಅಧಿಕಾರಿ

First Published 13, Oct 2020, 2:03 PM

ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಹೆರಿಗೆಯಾದ 14 ದಿನಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೋದಿನಗರದ ಸಬ್ ಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಸೌಮ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋವಿಡ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

 

<p><br />
ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆರಿಗೆಯಾದ 14 ದಿನಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು</p>


ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆರಿಗೆಯಾದ 14 ದಿನಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು

<p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೋದಿನಗರದ ಸಬ್ ಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಸೌಮ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ</p>

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೋದಿನಗರದ ಸಬ್ ಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಸೌಮ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ

<p>ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋವಿಡ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯಾ</p>

ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋವಿಡ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯಾ

<p>ಕೇವಲ 22 ದಿನಗಳ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿ</p>

ಕೇವಲ 22 ದಿನಗಳ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿ

<p><br />
ಬಾಣಮತನ ಮುಗಿಸಿ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿ</p>


ಬಾಣಮತನ ಮುಗಿಸಿ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿ

<p>ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ</p>

<p>&nbsp;</p>

ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ

 

loader