ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಗ್ರಾಹಕರು ಫುಲ್ ಖುಷ್: ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ರೇಟ್

First Published Feb 11, 2021, 4:54 PM IST

ಏರಿಳಿತವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ| ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ| ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್