ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸತೀಶ್ ಜಾರಿಕಹೊಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು.
ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ
By First Published 11, Jun 2018, 6:38 PM IST