ರಾಮ​ನ​ಗರ [ಡಿ.15]: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ (ನರೇಗಾ)ಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗ​ಳನ್ನು ತ್ವರಿ​ತ​ಗ​ತಿ​ಯಲ್ಲಿ ಗುಣ​ಮ​ಟ್ಟ​ದಿಂದ ಅನು​ಷ್ಠಾ​ನ​ಗೊ​ಳಿ​ಸಿ​ದ್ದ​ಕ್ಕಾಗಿ ಕನ​ಕ​ಪುರ ತಾಲೂ​ಕಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿ​ಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನರೇಗಾ ಯೋಜ​ನೆ​ಯನ್ನು ಪರಿ​ಣಾ​ಮ​ಕಾ​ರಿ​ಯಾಗಿ ಅನು​ಷ್ಠಾ​ನ​ಗೊ​ಳಿ​ಸಿ​ದ್ದ​ಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ​ನ​ಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ‘ನರೇಗಾ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಜಿಲ್ಲೆ - 2017‘ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ (ಬಿ)ಗೆ ‘ನರೇಗಾ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ - 2017‘ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನರೇಗಾ ಕಾಮ​ಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ​ಗೊ​ಳಿ​ಸು​ವಿಕೆ ವಿಭಾ​ಗ​ದಲ್ಲಿ ಕನ​ಕ​ಪುರ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರ​ಸ್ಕಾ​ರಕ್ಕೆ ಭಾಜ​ನ​ವಾ​ಗಿ​ದೆ.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ.​ಶಿ​ವ​ಕು​ಮಾರ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಡಿ.ಕೆ.​ಸು​ರೇಶ್‌ ಅವರು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ​ಯಲ್ಲಿ ಸಮ​ರ್ಪ​ಕ​ವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾ​ನ​ಗೊ​ಳಿ​ಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದ​ರಂತೆ ಪಂಚಾ​ಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿ​ಕಾ​ರಿ​ಗಳು ಕಾರ್ಯ​ನಿ​ರ್ವ​ಹಿ​ಸಿ​ದ್ದರು. ಇದರ ಫಲ​ವಾಗಿ ಡಿಕೆ ಸಹೋ​ದ​ರರ ಸ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನ​ಕ​ಪುರ ತಾಲೂಕು ನರೇಗಾ ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗ​ಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ​ಗೊ​ಳಿ​ಸುವುದ​ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾದ​ರಿ​ಯಾ​ಗಿ​ದೆ.

ನರೇಗಾ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗಳು ಪೂರ್ಣ​ಗೊ​ಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಅಪ್‌ ಡೇಟ್‌ ಆಗು​ತ್ತಲೇ ಇರು​ತ್ತದೆ. ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗ​ಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ​ಗೊ​ಳಿ​ಸಿ​ರುವ ಶೇಕ​ಡ​ವಾರು ಆಧಾ​ರದ ಮೇಳೆ ದೇಶ​ದ​ಲ್ಲಿಯೇ ಕನ​ಕ​ಪುರ ತಾಲೂಕು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ​ದ​ಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರ​ಕಿದೆ.

ಕಳೆದ 2008-09 ರಿಂದ 2018-19ರವ​ರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ​ಕ​ಪುರ ತಾಲೂ​ಕಿ​ನಲ್ಲಿ 97,363 ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗ​ಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿ​ಸ​ಲಾ​ಗಿದ್ದು, 85,675 ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗಳು ಪೂರ್ಣ​ಗೊಂಡಿವೆ. ಇದ​ರಲ್ಲಿ 79,558 ವೈಯ​ಕ್ತಿಕ ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗಳು ಹಾಗೂ 6087 ಸಮು​ದಾಯ ಆಧಾ​ರಿತ ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಡಿ.17ಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ : ಡಿಕೆ ಸಹೋದರರ ನಡೆ ಎತ್ತ?..

ತಾಲೂ​ಕಿ​ನಲ್ಲಿ 1965 ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗಳು, (ಕೆರೆ ಅಭಿ​ವೃದ್ಧಿ , ಹೂಳು ತೆಗೆ​ಯು​ವುದು, ತೂಬು ಸರಿ​ಪ​ಡಿ​ಸು​ವುದು)227 ಕೆರೆ​ಗಳು ,18,858 ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, 28,342 ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ​ದಂತೆ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗಳು ನಡೆ​ದು ಪೂರ್ಣ​ಗೊಂಡಿ​ವೆ.

ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ​ಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 1,93,153 ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗ​ಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿ​ಸ​ಲಾ​ಗಿದ್ದು, 1,68,879 ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ​ಗೊ​ಳಿ​ಸ​ಲಾ​ಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ 24,277 ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗಳು ಪ್ರಗ​ತಿ​ಯ​ಲ್ಲಿವೆ. ಇದ​ರಲ್ಲಿ 1,33,414 ವೈಯ​ಕ್ತಿಕ ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗಳು ಮತ್ತು 35,465 ಸಮು​ದಾಯ ಆಧಾ​ರಿದ ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗಳು ಸೇರ್ಪ​ಡೆ​ಯಾ​ಗಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆ​ಯಲ್ಲಿ 2002 ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗಳು , 527 ಕೆರೆ​ಗಳು, 19,883 ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ​ಗಳು ಹಾಗೂ 53,714 ದನದ ಕೊಟ್ಟಿ​ಗೆ​ಗ​ಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ​ವೆ.

ಸಾಮಾ​ನ್ಯ​ವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂ​ಕು​ಗಳು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನವ​ರೆಗೆ ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗಳು ಪ್ರಗ​ತಿ​ಯ​ಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಾಲಿ​ನಲ್ಲಿ ಕನ​ಕ​ಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗ​ಳನ್ನು ಗುಣ​ಮಟ್ಟಕಾಪಾ​ಡಿ​ಕೊಂಡು ಪರಿ​ಪೂ​ರ್ಣಗೊಳಿ​ಸಿದೆ ಎನ್ನು​ತ್ತಾರೆ ಪಂಚಾ​ಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿ​ಕಾ​ರಿ​ಗ​ಳು.

ನರೇಗಾ ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ ಪೂರ್ಣ​ಗೊ​ಳಿ​ಸು​ವಿಕೆ ವಿಭಾ​ಗ​ದಲ್ಲಿ ಕನ​ಕ​ಪುರ ತಾಲೂ​ಕಿ​ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಜನ​ಪ್ರ​ತಿ​ನಿ​ಧಿ​ಗಳು, ಗ್ರಾಮೀ​ಣರು ಹಾಗೂ ಪಂಚಾ​ಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ​ಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

- ಮಹ​ಮದ್‌ ಇಕ್ರ​ಮುಲ್ಲ ಷರೀಫ್‌, ಸಿಇಒ, ರಾಮ​ನ​ಗರ ಜಿಪಂ

ಜನ​ಪ್ರ​ತಿ​ನಿ​ಧಿ​ಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಹಾಗೂ ಪಂಚಾ​ಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ​ಗಳ ಸಂಘ​ಟಿತ ಸಹ​ಕಾ​ರ​ದಿಂದ ನರೇಗಾ ಕಾಮ​ಗಾ​ರಿ​ಗ​ಳನ್ನು ನಿಗ​ದಿತ ಸಮ​ಯ​ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ​ಗೊ​ಳಿ​ಸಲು ಸಾಧ್ಯ​ವಾ​ಯಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರೇ​ಗಾ​ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನವ​ದೆ​ಹ​ಲಿ​ಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗ​ಳ​ಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ನಡೆ​ಯ​ಲಿ​ದೆ.

- ಟಿ.ಎ​ಸ್‌. ಶಿವ​ರಾಮು, ಇಒ, ಕನ​ಕ​ಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾ​ಯಿತಿ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರ ಟಾಪ್ 10 ಸುದ್ದಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: