ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುವ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ವರೂಪಗಳು, ಅಂದರೆ ನವದುರ್ಗೆಯರು ಹೀಗೆ: ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಚಂದ್ರಘಂಟ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ, ಸ್ಕಂದಮಾತಾ, ಕಾಳರಾತ್ರಿ, ಕಾತ್ಯಾಯನಿ, ಮಹಾಗೌರಿ ಮತ್ತು ಸಿಧ್ಧಿಧಾತ್ರಿ.

ಮೇಷ, ವೃಷಭ
ಶೈಲಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಸಬೇಕು. ಸತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮಾತೃ ದೇವಿಯು ಪರ್ವತ ರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಗಳಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಳು. ಸತಿ, ಭವಾನಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಅಥವಾ ಹೇಮವತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈಕೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಯಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವನ ಶಕ್ತಿಯು ಆಗಿದ್ದಾಳೆ

ಮಂತ್ರ:

ವಂದೇ ವಾಂಛಿತ ಲಾಭಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಂ |

ವೃಷಾರೂಢಾಂ ಶೂಲಧರಾಂ ಶೈಲಪುತ್ರೀಂ ಯಶಸ್ವಿನೀಂ

ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ‘ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಯಿತುಂ ಶೀಲಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ|’ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾಗುವುದು ಯಾರ ಶೀಲವಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾರ ಆಚಾರಗಳು ಅದರಂತಿವೆಯೋ ಅವಳೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ. ಇದು ಪಾರ್ವತಿಯ ಅವಿವಾಹಿತ ರೂಪ.

ಮಂತ್ರ:

ದಧಾನಾಂ ಕರಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ಕಮಂಡಲೂ |

ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದತು ಮಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯನುತ್ತಮಾ

ಮಿಥುನ, ಕಟಕ
ಚಂದ್ರಘಂಟೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ವಿವಾಹಿತ ರೂಪ. ಶಿವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವಳು ತನ್ನ ಹಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಘಂಟೆಯ ಆಕಾರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದಳು. ಅವಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಮಂತ್ರ:

ಪಿಂಡಜಪ್ರವರಾರೂಢಾ ಚಂದ್ರಕೋಪಾಸ್ತ್ರಕೈರ್ಯುತಾ |

ಪ್ರಸಾದಂ ತನುತೆ ಮಹ್ಯಾಂ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ ವಿಶ್ರುತಾ

ಇಂದಿನಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ: ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯ ಪೂಜೆ, ಹಿನ್ನಲೆ, ಮಹತ್ವವಿದು!

ಕಟಕ, ಸಿಂಹ
ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮಾತೃ ದೇವಿಯು ಸೂರ್ಯನೊಳಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ದೇವಿಯ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ,

ಮಂತ್ರ:

ಸುರಾಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲಶಂ ರುಧಿರಾಪ್ಲುತಮೇವಚ |

ದಧಾನಾ ಹಸ್ತಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಶುಭದಾಸ್ತುಮೆ ||

ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ದುರ್ಲಭ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ, ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..? 

ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ
ಸ್ಕಂದಮಾತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ದೇವತೆ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ಉಗ್ರ ಸಿಂಹವನ್ನು ಆರೋಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು "ಬೆಂಕಿಯ ದೇವತೆ" ಎಂದೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಮಗು ಸ್ಕಂದವನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ.

ಮಂತ್ರ:

ಸಿಂಹಾಸನಗತಾನಿತ್ಯಂ ಪದ್ಮಾಂಚಿತಕರಾದ್ವಯಾ |

ಶುಭದಾಸ್ತು ಸದಾ ದೇವಿ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ

ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ
ಕಾತ್ಯಾಯನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಷಾಸುರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು, ಕಾತ್ಯಾಯನ ಋಷಿಯ ಮಗಳು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವತರಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಕೋಪ, ಪ್ರತೀಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲಿನ ಅಂತಿಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರೆ ಅವಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ಅವಳು ವರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.

ಮಂತ್ರ:

ಚಂದ್ರಹಾಸೋಜ್ವಲಕರಾ ಶಾರ್ದೂಲವರವಾಹನಾ |

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಶುಭಂ ದದ್ಯಾತ್ ದೇವಿ ದಾನವಘಾತಿನೀ

ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯನುಸಾರ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಲಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 

ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ
ಕಾಳರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮಾತೃ ದೇವತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಶುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಶುಂಭ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯ, ಬೆಳಕು, ಭಾವನೆಗಳು, ಜೀವನ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳು ಅವಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವಳು ಕಾಳ (ಸಮಯ) ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳು.

ಮಂತ್ರ:

ಏಕವೇಣೀ ಜಪಾಕರ್ಣಪೂರಾ ನಗ್ನಾ ಸ್ವರಾಸ್ಥಿತಾ |

ಲಂಬೋಷ್ಠೀ ಕರ್ಣಿಕಾಕರ್ಣಿ ತೈಲಾಭ್ಯಕ್ತಶರಿರಿಣೀ ||

ವಾಮಪಾದೋಲ್ಲಸಲ್ಲೀಹಲತಾ ಕಂಟಕಭೂಷಣಾ |

ವರ್ಧನ್ಮೂರ್ಧಧ್ವಜಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲರಾತ್ರೀ ಭಯಂಕರೀ

ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ, ಕುಂಭ
ನೀವು ಮಹಾಗೌರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಮಹಾಗೌರಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಚತೆಯ ದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳು, ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳ ಪ್ರೇರಕಿ.

ಮಂತ್ರ:

ಶ್ವೇತೆ ವೃಷೇ ಸಮಾರೂಢಾ ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರಾ ಶುಚಿಃ |

ಮಹಾಗೌರೀ ಶುಭಂ ದದ್ಯಾತ್ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಮೋದದಾ

ಕುಂಭ, ಮೀನ
ನೀವು ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ರುದ್ರನು ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ದೇವಿಯ ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು. ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವಳು ಶಿವನ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳು

ಮಂತ್ರ:

ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷಾದ್ಯೈಃ ಅಸುರೈರಮರೈರಪಿ |

ಸೇವ್ಯಮಾನಾ ಸದಾ ಭೂಯಾತ್ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ||