ಉತ್ತಮ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಈ ಗಾಳಿ ಗಂಟೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? 

- ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ ದ್ವನಿ ಇಷ್ಟವಾಗಬೇಕು. 

ಪಾಸಿಟವ್ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿವು...

-ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮೆಟಲ್ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್  ಖರೀದಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. 

- ವಿಂಡ್ ಚೈಮನ್ನು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಡಬೇಕು. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು ವೃಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ ಇಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ. 

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ? 

- ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ ಇಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕಿದರೆ ಉತ್ತಮ. 

ಫೆಂಗ್ ಶುಯಿ: ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಇದೆ ವಾಸ್ತು ನಂಟು

- ಮನೆಯ ಉತ್ತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಥವಾ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ ಇಟ್ಟರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಮನೆಯನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.

- ಆರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಅದನ್ನು ರೂಮಿನ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

- 7 ಗಂಟೆಯುಳ್ಳ ವಿಂಡ್ ಚೈಮನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡಿ. 

- ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಿನ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಸಿರಾಮಿಕ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ 2 ಅಥವಾ 9 ಗಂಟೆಯುಳ್ಳ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ ಇಡಿ. 

- ಮನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. 

ತಲೆ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಮನೋರೋಗ!