ಶೀತಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಸೀಬೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಇದು ಮದ್ದು. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೀಜಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲದು. ಹಳ್ಳಿ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಈ ಗಿಡ ಮನೆ ಮಂದಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಈ ಗಿಡಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತುವಿಗೂ ಇದೆ ನಂಟು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಯಾವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಬೆಹಣ್ಣಿನ ವೃಕ್ಷ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೋ, ಆ ಭೂಮಿ ವಾಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಾಣ.  ದಪ್ಪ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮರಳಿನಂಥ ಮಣ್ಣಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ, ಅದನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾಗವೆನ್ನಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ.

ಸುಖ ಶಾಂತಿಗೆ ಮನಿಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್‌ ಹೇಗೆ ನೆಡಬೇಕು?