ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ರವರಿಂದ ಪಿಂಕ್ ಸಮರಿತಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕುರಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ರವರಿಂದ ಪಿಂಕ್ ಸಮರಿತಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕುರಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

March 9, 2017, 5:54 p.m.

ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಹೊರತಂದಿರುವ "ಪಿಂಕ್ ಸಮಾರಿಟನ್" ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.