ಸುವರ್ಣನ್ಯೂಸ್'ನಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಸಂದರ್ಶನ: ಭಾಗ 3

ಸುವರ್ಣನ್ಯೂಸ್'ನಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಸಂದರ್ಶನ: ಭಾಗ 3

March 13, 2017, 3:55 p.m.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರದ್ದು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ ಹೆಸರು. ಇವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಇದೆ. ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುವರ್ಣನ್ಯೂಸ್'ನ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾತು ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ಪೂರ್ಣಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ....