India

ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

Image credits: our own

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

Image credits: our own

ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ

Image credits: our own

ಕಂಬಂ ರಾಮಾಯಣ ಆಲಿಸಿದ ಮೋದಿ

Image credits: our own

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಪ್ರಧಾನಿ

Image credits: our own

ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಮೋದಿ

Image credits: our own

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಮೋದಿ ಮಾತು

Image credits: our own

ರಾಮಾಯಣ ಆಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

Image credits: our own

ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಮೋದಿ ಕಂಡ ರೀತಿ

Image credits: our own

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆದ ಪ್ರಧಾನಿ

Image credits: our own

ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ

Image credits: our own

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

Image credits: our own
Find Next One