Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

Panchanga: ಬುಧವಾರ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುವವು

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ, ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇಂದು ಬುಧವಾರ. ಬುಧವಾರ-ದ್ವಾದಶಿ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣೆ, ಪಾರಾಯಣ, ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕಾಲ. 

ಓದುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಬೆಳಗು. ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ್ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತ ಋತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ, ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇಂದು ಬುಧವಾರ. ಬುಧವಾರ-ದ್ವಾದಶಿ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣೆ, ಪಾರಾಯಣ, ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕಾಲ. ಇಂದು ಶುಕ್ರ ಉಚ್ಛಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ. 

Video Top Stories