Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಜಯಲಲಿತಾ ಜನ್ಮದಿನಾಚರರಣೆ: ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ರಿಂಗ್!

ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ದಿವಗಂತ ಜಯಲಲಿತಾ 72ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ರಿಂಗ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಡಿ.ಜಯಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ರಿಂಗ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಕುಮಾರ್ ನಡೆ ಇದೀಗ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ದಿವಗಂತ ಜಯಲಲಿತಾ 72ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ರಿಂಗ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಡಿ.ಜಯಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ರಿಂಗ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಕುಮಾರ್ ನಡೆ ಇದೀಗ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Video Top Stories