Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಗಾನದ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆರಾಧನೆ, ಭಕ್ತಿಗೂ ಒಲಿಯುವಳು, ಹಾಡಿಗೂ ನಲಿಯುವಳು ಮಾತೆ!

ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯೆ. ಭಕ್ತಿ -ಭಾವಗಳಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಧದ ಭಕ್ತಿಯಾದರೆ, ಮಾತೆಯನ್ನು ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತಿ.

ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯೆ. ಭಕ್ತಿ -ಭಾವಗಳಿಂದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಧದ ಭಕ್ತಿಯಾದರೆ, ಮಾತೆಯನ್ನು ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಆಕೆ ಗಾನ ಪ್ರಿಯೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ, ಆರಾಧನೆಯಿಂದ, ಗಾಯನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎನಿಸುವುದು. ಬನ್ನಿ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಗಾಯನ ಕೇಳೋಣ. 

Video Top Stories