Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದ ಟಾಟಾ ಘಟಕದಿಂದ 9000 ವಾಹನ ಪೂರೈಕೆ!

ಆಂಧ್ರದ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗೆ 9,000 ವಾಹನಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ರೇಷನ್ ತಲುಪಿಸಲು, ಧಾರವಾಡದ ಟಾಟಾ ಘಟಕ 9,000 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಆಂಧ್ರದ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗೆ 9,000 ವಾಹನಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ರೇಷನ್ ತಲುಪಿಸಲು, ಧಾರವಾಡದ ಟಾಟಾ ಘಟಕ 9,000 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.