Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ: ಇಂದು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವಿದ್ದರೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಲ್ಲ!

Jul 28, 2019, 8:37 AM IST

ಇಂದು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವಿದ್ದರೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಲ್ಲ!| ಯಾಕೆ? ಪರಿಹಾರವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ