Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಶಿಶುಪಾಲನ ಸಾವು ಮತ್ತು ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ

Aug 1, 2021, 11:50 AM IST

ಭೀಷ್ಮನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅವನು ತನ್ನ 100 ನೇ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ 101 ನೇ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಶಿಶುಪಾಲನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಶಿಶುಪಾಲನ ವಧೆಯಾಗುತ್ತದೆ.